Сторінки

Сторінки

четвер, 13 жовтня 2016 р.

Сонячний поет

 17 жовтня 2016 року виповнюється 80 років Іва́ну Фе́доровичу Драчу (нар. 17 жовтня 1936, в селі Теліжинці Тетіївського району Київської області) — українському поету, перекладачу, кіносценаристу, драматургу, державному і громадському діячу. І.Ф. Драч був першим головою Народного Руху України (1989), а в 2006 році отримав звання Герой України.
Творчий шлях розпочав у період «хрущовської відлиги». Дебютував  1961 року, коли київська «Літературна газета» опублікувала його поему-трагедію «Ніж у сонці».
У поета є наскрізна внутрішня тема, яка пронизує і з’єднує все творене ним, — оте горіння, палання в спразі людяності і краси, і змоги, що про нього вже сказано в першій серйозній роботі про творчість І. Драча— передмові Л. Новиченка до збірки поезій «Соняшник».
 Протягом трьох десятиріч літературної діяльності І. Драч видав багато збірок поезій, перекладів, кіноповістей, лі­тературно-критичних розвідок. Він є лау­реатом Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1976) та Державної премії СРСР (1983). За мотивами творів М. Гоголя І. Драч написав два кіносценарії — «Пропала грамота» (1971) і «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1984). У співавторстві з І. Миколайчуком написав кіноповість про композитора Миколу Лисенка; у співавторстві з М. Мащенком — два екранізовані ним сценарії — «Мама рідна, улюблена» (1986) та «Зона» (1988).
Творчість І. Драча  набула широкої популярності і в нашій країні, і в зарубіжжі. Його поезії відомі в перекладах на російську (кілька окремих видань), білоруську, азербайджанську, латиську, молдавську, польську, чеську, німецьку та інші мови, і кількість перекладних видань зростає.
За матеріалами сайтів:
https://uk.wikipedia.org/wiki

В фондах бібліотеки ім. М.В. Гоголя можна ознайомитись з такими книгами І.Ф. Драча:

  Драч І. Американський зошит : вірші, переклади, драматична поема / Іван Драч. – К. : Молодь, 1980. – 207 с.
  Драч І. Берло: книга поезій / Іван Драч. – К. : Грамота, 2007. – 910 с.
  Драч І. Гора : документальна драма-колаж  у 2 ч. / Іван Драч. – К. : Укр. письменник, 1997. – 118 с.
  Драч І. До джерел: вірші, поеми, переклади / Іван Драч. – К. : Дніпро, 1972. – 303 с.
  Драч І. Дума про вчителя: драматична поема / Іван Драч. – К. : Рад. письменник, 1977. – 132 с.
  Драч І. Київське небо: поезії / Іван Драч. – К. : Молодь, 1976. – 144 с.
  Драч І. Київський оберіг: триптих/ Іван Драч. – К. : Молодь, 1983. – 232 с.
  Драч І. Лист до калини: поезії / Іван Драч. – К. : Веселка, 1994. – 288 с.
  Драч І. Січнева балада 1924 року / Іван Драч. – К. : Дніпро, 1980. – 55 с.
  Драч І. Григорій Сковорода: біогр. повість/ І.Ф. Драч, С.Б. Кримський, М.В. Попович.  – К. : Молодь, 1984. – 216 с.
 В перекладах :
  Драч И. Ф. Избранное: пер. с укр. / Иван Драч. – М. : Худож. лит., 1987. – 397 с.
  Драч И. Ф. На дне росы: стихи / Иван Драч; пер. с укр. Л. Смирнова. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 95 с.
  Драч И. Ф. Подсолнух: стихотворения: пер. с  укр. / Иван Драч. – М. : Молодая гвардия, 1983. – 126 с.
  Драч И. Ф. Слово: стихотворения, поэмы, киносценарии, публицистика : пер. с  укр. / Иван Драч. – К. : Лыбидь, 2009. – 448 с.
  Драч І. Чорнобильська мадонна: поема / Іван Драч // Вітчизна. – 1988. - № 1. – С. 42 – 62.понеділок, 3 жовтня 2016 р.

Для бою народжений
(До 110 річниці з дня народження Івана Багряного )

2 жовтня 2016 року виповнюється 110 років від дня народження Івана Багряного (справжнє ім'я  Іван Павлович Лозов'ягін) українського письменника і політичного діяча. Пос­тать Іва­на Баг­ря­но­го — од­на з на­йяс­кра­ві­ших і най­дра­ма­тич­ні­ших в ук­ра­їн­сько­му пись­мен­стві пер­шої по­ло­ви­ни й се­ре­ди­ни ХХ ст. Пе­рес­лі­ду­ва­ний і ка­ра­ний на бать­ків­щи­ні, в УРСР, він не для всіх ви­я­вив­ся ба­жа­ним і зруч­ним в еміг­ра­ції, в ді­ас­по­рі йо­го по­лі­тич­на по­зи­ція ста­ва­ла пред­ме­том  за­пе­ре­чень та нак­ле­пів.
Од­ні­єю з го­лов­них тем твор­чос­ті Іва­на Баг­ря­но­го бу­ло вик­рит­тя сис­те­ми біль­шо­виць­ко­го те­ро­ру, по­каз жор­сто­ких і під­ступ­них ме­то­дів ро­бо­ти ка­раль­них ор­га­нів. Письменник залишив чималий доробок у різних жанрах, але найбільшу популярність здобув своїми романами. Першим великим твором були "Тигролови" (1944; 1946 перевидані під назвою "Звіролови"), перекладені німецькою та видані в місті Кельні трьома накладами. Цю книжку високо оцінив В. Винниченко, прорікаючи велике творче майбутнє її авторові. Потім з'явилися  "Сад Гетсиманський" (1950), "Огненне коло" (1953), "Буйний вітер" (1957), "Людина біжить над прірвою" (1965), п'єси ("Генерал", "Морітурі", "Розгром"), поема "Антон Біда — герой труда", збірка "Золотий бумеранг", твори для дітей. Ба­гать­ма єв­ро­пей­ськи­ми мо­ва­ми був пе­рек­ла­де­ний і йо­го пам­флет «Чо­му я не хо­чу ­вер­та­ти­ся до СРСР?», що мав ве­ли­кий роз­го­лос се­ред ук­ра­їн­ської еміг­ра­ції та у сві­ті.
Письменник помер 25 серпня 1963 р. у Західній Німеччині. Івана Багряного посмертно реабілітовано у 1991р., відтоді почала перевидаватися його творча спадщина.
За матеріалами сайтів:
http://incognita.day.kiev.ua/bronebijna-publiczistika-ivan-bagryanij.htmlВ бібліотеці ім. М.В. Гоголя є такі твори автора та література про нього:

Багряний І.П. Вибрані твори: в 2 т.Т.1. Буйний вітер."Маруся Богуславка": роман; Держіть поїзд!(Уривок з другого тому роману "Маруся Богуславка") / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал, О. Шугай. – К.: Юніверс, 2006. – 582 с.

 Багряний І.П. Вибрані твори: в 2 т.Т.2. Людина біжить над прірвою; Огненне коло; Розгром; Чому я не хочу вертатися до СССР?; Україна біля Тихого океану / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал, О. Шугай. – К.: Юніверс, 2006. –703 с.

Багряний І.П. Вибрані твори / Іван Багряний. – К.: Книга, 2007. – 367 с.   

Багряний І.П. Золотий бумеранг: вірші, поеми, роман у віршах, сатира та інші поезії/ Іван Багряний. – К.: Рада, 1999. – 680 с.      

Багряний І.П. Листування. 1943 – 1963: у 2 т.Т.1 / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал – К.: Смолоскип, 2002. – 706 с.       

Багряний І.П. Листування. 1943 – 1963: у 2 т.Т.2 / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал – К.: Смолоскип, 2002. – 556 с.       

Багряний І.П. Людина біжить над прірвою: роман / Іван Багряний. – К.: Укр. письменник, 1992. – 319  с.

Багряний І.П. Огненне коло: Повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. – К.: Варта, 1992. – 124 с.   

Багряний І.П. Сад Гетсиманський; Тигролови: романи / Іван Багряний. – К.: Україна, 2015. – 872 с.

Багряний І.П. Сад Гетсиманський: роман / Іван Багряний. – Х.: Фоліо, 2013. – 573 с.

Багряний І.П. Тигролови: роман; Морітурі: драматична повість / Іван Багряний. – К.: Наук. думка, 2015. – 872 с.

Шугай О. Іван Багряний або Через терни Гетсиманського саду: роман дослідження / Олександр Шугай. – К.: Рада, 1996. – 480 с.

Клочек Г.Д. Романи Івана Багряного "Тигролови"  і "Сад Гетсиманський" / Григорій Клочек. – Кіровоград: Степова Еллада, 1998. – 80 с.