Сторінки

Сторінки

понеділок, 3 жовтня 2016 р.

Для бою народжений
(До 110 річниці з дня народження Івана Багряного )

2 жовтня 2016 року виповнюється 110 років від дня народження Івана Багряного (справжнє ім'я  Іван Павлович Лозов'ягін) українського письменника і політичного діяча. Пос­тать Іва­на Баг­ря­но­го — од­на з на­йяс­кра­ві­ших і най­дра­ма­тич­ні­ших в ук­ра­їн­сько­му пись­мен­стві пер­шої по­ло­ви­ни й се­ре­ди­ни ХХ ст. Пе­рес­лі­ду­ва­ний і ка­ра­ний на бать­ків­щи­ні, в УРСР, він не для всіх ви­я­вив­ся ба­жа­ним і зруч­ним в еміг­ра­ції, в ді­ас­по­рі йо­го по­лі­тич­на по­зи­ція ста­ва­ла пред­ме­том  за­пе­ре­чень та нак­ле­пів.
Од­ні­єю з го­лов­них тем твор­чос­ті Іва­на Баг­ря­но­го бу­ло вик­рит­тя сис­те­ми біль­шо­виць­ко­го те­ро­ру, по­каз жор­сто­ких і під­ступ­них ме­то­дів ро­бо­ти ка­раль­них ор­га­нів. Письменник залишив чималий доробок у різних жанрах, але найбільшу популярність здобув своїми романами. Першим великим твором були "Тигролови" (1944; 1946 перевидані під назвою "Звіролови"), перекладені німецькою та видані в місті Кельні трьома накладами. Цю книжку високо оцінив В. Винниченко, прорікаючи велике творче майбутнє її авторові. Потім з'явилися  "Сад Гетсиманський" (1950), "Огненне коло" (1953), "Буйний вітер" (1957), "Людина біжить над прірвою" (1965), п'єси ("Генерал", "Морітурі", "Розгром"), поема "Антон Біда — герой труда", збірка "Золотий бумеранг", твори для дітей. Ба­гать­ма єв­ро­пей­ськи­ми мо­ва­ми був пе­рек­ла­де­ний і йо­го пам­флет «Чо­му я не хо­чу ­вер­та­ти­ся до СРСР?», що мав ве­ли­кий роз­го­лос се­ред ук­ра­їн­ської еміг­ра­ції та у сві­ті.
Письменник помер 25 серпня 1963 р. у Західній Німеччині. Івана Багряного посмертно реабілітовано у 1991р., відтоді почала перевидаватися його творча спадщина.
За матеріалами сайтів:
http://incognita.day.kiev.ua/bronebijna-publiczistika-ivan-bagryanij.htmlВ бібліотеці ім. М.В. Гоголя є такі твори автора та література про нього:

Багряний І.П. Вибрані твори: в 2 т.Т.1. Буйний вітер."Маруся Богуславка": роман; Держіть поїзд!(Уривок з другого тому роману "Маруся Богуславка") / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал, О. Шугай. – К.: Юніверс, 2006. – 582 с.

 Багряний І.П. Вибрані твори: в 2 т.Т.2. Людина біжить над прірвою; Огненне коло; Розгром; Чому я не хочу вертатися до СССР?; Україна біля Тихого океану / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал, О. Шугай. – К.: Юніверс, 2006. –703 с.

Багряний І.П. Вибрані твори / Іван Багряний. – К.: Книга, 2007. – 367 с.   

Багряний І.П. Золотий бумеранг: вірші, поеми, роман у віршах, сатира та інші поезії/ Іван Багряний. – К.: Рада, 1999. – 680 с.      

Багряний І.П. Листування. 1943 – 1963: у 2 т.Т.1 / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал – К.: Смолоскип, 2002. – 706 с.       

Багряний І.П. Листування. 1943 – 1963: у 2 т.Т.2 / Іван Багряний; упоряд. О. Коновал – К.: Смолоскип, 2002. – 556 с.       

Багряний І.П. Людина біжить над прірвою: роман / Іван Багряний. – К.: Укр. письменник, 1992. – 319  с.

Багряний І.П. Огненне коло: Повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. – К.: Варта, 1992. – 124 с.   

Багряний І.П. Сад Гетсиманський; Тигролови: романи / Іван Багряний. – К.: Україна, 2015. – 872 с.

Багряний І.П. Сад Гетсиманський: роман / Іван Багряний. – Х.: Фоліо, 2013. – 573 с.

Багряний І.П. Тигролови: роман; Морітурі: драматична повість / Іван Багряний. – К.: Наук. думка, 2015. – 872 с.

Шугай О. Іван Багряний або Через терни Гетсиманського саду: роман дослідження / Олександр Шугай. – К.: Рада, 1996. – 480 с.

Клочек Г.Д. Романи Івана Багряного "Тигролови"  і "Сад Гетсиманський" / Григорій Клочек. – Кіровоград: Степова Еллада, 1998. – 80 с.        
Немає коментарів:

Дописати коментар